สหรัฐฯ จัดการกับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากบ่อน้ำมันและก๊าซ

COP26: US to tackle methane leaks from oil and gas wells COP26: สหรัฐฯ จัดการกับการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากบ่อน้ำมันและก๊าซ สหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการป้องกันก๊าซมีเทนจากก๊าซเรือนกระจกหลายล้านตันไม่ให้เข้าสู่บรรยากาศ มาตรการดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพมากที่สุดและมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นหนึ่งในสามจากกิจกรรมของมนุษย์ จะมีการประกาศความร่วมมือระดับโลกในการลดก๊าซมีเทนในการประชุมสภาพภูมิอากาศ COP26…